MBA | Nantawan Puphean
5
archive,author,author-nantawan,author-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Author: Nantawan Puphean

แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา_MBA2567

15:29 07 February in Program news

!!! Click  แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา_MBA2567 !!!(ภาษาไทย) !!! Click แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา_MBA2567 !!!(ภาษาอังกฤษ)...

MBA ศึกษาดูงาน“บริษัท Suntory Beverage & Food International (Thailand) Co., Ltd. จังหวัดชลบุรี”

15:09 14 December in Gallery

[vc_row row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column][vc_column_text] นักศึกษาโครงการ MBA ศึกษาและดูงานวิชา บธ.610 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 บริษัท Suntory Beverage & Food International (Thailand) Co., Ltd. จังหวัดชลบุรี โดย ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล อาจารย์ผู้ดูแลวิชา [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column][vc_gallery type="image_grid" images="16624,16644,16642,16641,16640,16639,16637,16636,16625,16638,16635,16634,16633,16631,16630,16629,16628,16627,16643,16632,16626" column_number="5"][/vc_column][/vc_row]...

MBA Thammasat Singapore Study Trip 11 December 2023

15:20 12 December in Gallery

MBA Thammasat Singapore Study Trip 11 December 2023 โครงการนำนักศึกษา MBA และ XMBA ธรรมศาสตร์มาประเทศสิงคโปร์เป็น Study Trip ได้ความร่วมมือกับ Singapore Management University (SMU) ที่เป็น Host ให้ ตอนเช้าเป็นการบรรยายโดย Professor Ser Keng Ang อาจารย์ของทาง SMU และเป็น Director ของ MBA และ XMBA Program และอีกหลายตำแหน่งของทาง SMU มาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ และเรื่องเกี่ยวกับการเงินสำหรับ Startup และบริษัทต่าง ๆ ตอนบ่ายได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม AI Singapore ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญเรื่อง AI โดยเฉพาะ และ บริษัท Medtronic ซึ่งเป็นบริษัทที่มีอายุกว่า 100 ปี แต่ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าทึ่ง นักศึกษาได้ลองใส่แว่น AR ดูการทำงานของเครื่องมือเหล่านั้น และมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจมาก ๆ เย็นก็กลับมาที่ SMU และก็มี Networking Dinner ให้นักศึกษา MBA และ XMBA ของเราไปพบกับนักศึกษา MBA และ XMBA ของทาง SMU พร้อมกับการแจก Certificate ให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วม Trip นี้ ...

เกมส์การจัดการเชิงกลยุทธ์ “Capsim Game” ภาคการศึกษาที่ 3/2565

14:20 21 March in Gallery

[vc_row row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column][vc_column_text] เกมส์การจัดการเชิงกลยุทธ์ “Capsim Game” ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม   Capsim Game เกมส์การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีสำหรับนักศึกษาโครงการ MBA เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการ Run Simulation Game ที่ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็นบริษัทต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทเพื่อนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ โดยต้องแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งก็คือเพื่อนรุ่นเดียวกัน  โดยมีอาจารย์ก็เป็น Board of Director ตั้งคำถาม และชี้แนะแนวทางต่าง ๆ และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์  รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column][vc_gallery type="image_grid" images="16359,16360,16358,16357,16356,16355,16354,16353,16352,16351,16350,16349,16348" column_number="5"][/vc_column][/vc_row]...

MBA ศึกษาดูงาน“บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง จ.นนทบุรี”

09:46 02 December in Gallery

[vc_row row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column][vc_column_text] นักศึกษาโครงการ MBA ศึกษาและดูงานวิชา บธ.610 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง จ.นนทบุรี โดย ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล อาจารย์ผู้ดูแลวิชา [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column][vc_gallery type="image_grid" images="16226,16231,16222,16230,16223,16224,16228,16227,16221" column_number="5"][/vc_column][/vc_row]...

MBA ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ วิชา Competitive Marketing Strategy 2565

11:23 14 November in Gallery

[vc_row row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column][vc_column_text] นักศึกษาโครงการ MBA ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 โดย รศ.กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ผู้สอนวิชา Competitive Marketing Strategy [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column][vc_gallery type="image_grid" images="16188,16183,16182,16191,16203,16200,16185,16189,16181,16186,16204,16199,16202,16197,16198,16192,16194,16195,16184,16190,16213,16214,16212,16211,16216" column_number="5"][/vc_column][/vc_row]...