MBA | Admission_mba
12439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
* สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1.ผลคะแนน Smart-II (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี) ดูรายละเอียด http://smart.tbs.tu.ac.th

 

2.ส่งผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูรายละเอียดได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th หรือ TOEFL หรือ IELTS
และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

3.การสอบสัมภาษณ์

รับสมัคร online เท่านั้นที่
http://gradreg.tbs.tu.ac.th/2014/register1.aspx
– ขยายการรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2561

 

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือ TOEFL หรือ IELTS
– ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
– วันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ http://mba.tbs.tu.ac.th

 

สอบสัมภาษณ์ 

– วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
– วันพฤหัสที่ 22  กุมภาพันธ์  2561 ที่ http://mba.tbs.tu.ac.th

 

รายงานตัว / ยื่นเทียบวิชา Pre – course
– วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

 

ชี้แจงหลักสูตร 

– วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม  2561

 

สอบเทียบความรู้สำหรับวิชา Pre – course 

– วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

 

ลงทะเบียนเรียน Pre – course และ ชำระค่าเรียน 
– วันที่ 5 – 7 มีนาคม  2561

 

ประกาศผลสอบ Pre – course
– วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

 

ปฐมนิเทศต่างจังหวัด
– วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2561

 

เปิดเรียน Pre – course
–  มีนาคม 2561

กำหนดการจัดสอบ SMART II สำหรับระดับปริญญาโท ประจำปี 2562

 

กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II)
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
3/2561 8-21 ตุลาคม 2561 เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
4/2561 3-16 ธันวาคม 2561 เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่ http://www.smart.tbs.tu.ac.th

***ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 Email: smart@tbs.tu.ac.th

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)  สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี 2562

 

กำหนดการสมัครและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET
ครั้งที่ รับสมัครและชำระเงิน วันสอบ
10/2561 1-15 ตุลาคม 2561 อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
11/2561 1-15 พฤศจิกายน 2561 อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
12/2561 1-15 ธันวาคม 2561 อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ TU-GET ผ่านระบบ ONLINE ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx

หมายเหตุ *** ผู้สมัครที่ต้องการยื่นผลคะแนน TU-GET (ฉบับจริง) เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

Email: tugetlitu@gmail.com

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS : เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA จะต้องกรอกรายละเอียดในใบรายงานผลดังนี้

1. เขียนเลขที่ใบสมัครของสำนักงานบัณฑิตฯ ไว้ด้านหน้าของผลสอบ TU-GET

2. ระบุโครงการที่สมัครสอบ ไว้ด้านหน้าผลสอบ TU-GET

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

4. ส่งผลสอบเฉพาะฉบับจริงเท่านั้น (ไม่รับสำเนา)

5. กรณีจะส่งผลสอบด้วยตนเอง โครงการฯ เปิดทำการ วันธรรมดา เวลา 8.30 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

6. กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ส่งมาที่ โครงการ MBA คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200