MBA | Testimonials_mba
12779
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12779,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Testimonials (เรื่องราวความสำเร็จ)

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการปฏิบัติการ Ph.D. Management , University of Glasgow U.K.

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2541 (Spring Semester)

 

โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

 

University of Wisconsin at Madison, USA

การเรียนใน MBA ธรรมศาสตร์ไม่ได้มีโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เฉพาะในห้องเรียน
หรือ เฉพาะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น นักศึกษายังได้มีโอกาสในการเดินทาง
ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้ร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาต่างชาติ
ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ล่ำค่า
และมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

ธนัฐภัทรMBA01

นายธนัฐภัทร สุขศรีชวลิต

 

วิศวกร Engineer

Toyota motor asia pacific Engineering&Manufacturing co, Ltd.

“การลงทุนที่ดีที่สุดคือ ความรู้” ที่นี่ MBA ธรรมศาสตร์นอกจากจะมีเหล่าคณาจารย์ที่มีความสามารถในสาขาวิชาต่างๆมาถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังมีการปฏิบัติจริงและกรณีศึกษาทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยความเข้าใจ มากกว่าการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมทั้งเพื่อนร่วมชั้นจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งทำให้เกิดมุมมองประสบการณ์ใหม่จากการทำงานเป็นทีม สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในอนาคตการเป็นผู้บริหาร หรือในการประกอบธุรกิจจริง

นางสาว ศศิณัฏฐ์ เดชะปรัชญาสกุล

 

บริษัท ธนโชติเอนเนอร์จียนตรการจำกัด ตำแหน่งงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

” MBA ธรรมศาสตร์ ให้อะไรมากกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะ ทั้งความรู้และคณาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ ฝึกให้คิดและประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง การเรียนรู้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร ที่สำคัญยิ่งคือการมีเครือข่ายที่ดีและมิตรภาพจะช่วยต่อยอดความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ ^^ “

นางสาว วาสนา จตุราภากุล

 

บริษัท Finansia syrus securities ตำแหน่งงาน Investment Consultant

” การจะเป็นนักบริหารที่ดี ไม่ใช่เก่งแต่ทฤษฎีในตำราเรียน แต่ต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงทุกสถานการณ์พร้อมทั้งทำประโยชน์ ให้แก่องค์กรและสังคม ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จาก MBA ธรรมศาาสตร์ ที่ได้รวบรวมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมกับมิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆ พี่ๆ ที่นี่คะ “

นางสาว ณัฐภัสสร แสงเงิน

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์

” MBA ธรรมศาสตร์” ให้ความรู้ครอบคลุมทุกศาสตร์ในด้านการบริหาร ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ของคณาจารย์ที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ ให้ผู้เรียนฝึกคิดและลงมือปฏิบัติจริง ที่สำคัญยังเน้นการทำงานเป็นทีม ทำให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย ได้รับมิตรภาพและเครือข่ายที่ดี ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่จะต่อยอดความสำเร็จในอนาคตของการเป็นผู้บริหาร “

นางสาว จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ

 

บริษัท Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ตำแหน่งงาน Project Coordinator

” เรียน MBA ธรรมศาสตร์ เป็นการลงทุนทางด้านความรู้ที่คุ้มค่า เพราะเหล่าคณาจารย์ของที่นี่เน้นกรณีศึกษาและการจำลองทางธุรกิจ การทำงานกันเป็นทีม ที่ทำให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์สามารถนำมาใช้ในที่ทำงานและในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะ และนอกจากนี้พอมาเรียนที่นี่ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่หลากหลายวงการอาชีพที่จะเป็นประโยชน์ในการเป็นเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการในอนาคตอีกด้วยค่ะ “

นาย อาสา นินนาท

 

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ตำแหน่งงาน รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทเวลธิเอสท์แอดไวเซอรี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาการเงินผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต.)
ตำแหน่งงาน รองประธานกรรมการ

บริษัท เวลธิเอสท์ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ตำแหน่งงาน ประธานกรรมการ

” งานที่ผมทำนั้น ต้องประสานงานร่วมกับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในทุกอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในระดับ ประเทศและสากล ผมเลือกเรียน MBA ที่ TBS เพราะมั่นใจในชื่อเสียงของสถาบันและบุคลากรที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศมายาว นาน การจัดการที่ได้มาตรฐาน คุณภาพของบุคลากรและคณาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์จากทั่วโลกและทุกสาขาวิชาชีพ ผมจึงมั่นใจในคุณภาพการศึกษาและวิชาการของ MBA ใน TBS ว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถและวิชาการในเชิงการบริหารของผมและทุกท่านที่มีโอกาสได้ศึกษาใน สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ยิ่งยิ่งขึ้นไป “