MBA | Admission_mba
12439
ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
1. สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานเต็มเวลาหลังจบปริญญาตรีถึงวันปิดรับสมัคร

 

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1.ผลคะแนน Smart-II (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี) ดูรายละเอียด http://smart.tbs.tu.ac.th

 

2.ส่งผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูรายละเอียดได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th หรือ TOEFL หรือ IELTS
และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

3.การสอบสัมภาษณ์

รับสมัคร online เท่านั้นที่
http://gradreg.tbs.tu.ac.th/2014/register1.aspx
– ขยายการรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2561

 

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือ TOEFL หรือ IELTS
– ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
– วันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ http://mba.tbs.tu.ac.th

 

สอบสัมภาษณ์ 

– วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
– วันพฤหัสที่ 22  กุมภาพันธ์  2561 ที่ http://mba.tbs.tu.ac.th

 

รายงานตัว / ยื่นเทียบวิชา Pre – course
– วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

 

ชี้แจงหลักสูตร 

– วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม  2561

 

สอบเทียบความรู้สำหรับวิชา Pre – course 

– วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

 

ลงทะเบียนเรียน Pre – course และ ชำระค่าเรียน 
– วันที่ 5 – 7 มีนาคม  2561

 

ประกาศผลสอบ Pre – course
– วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

 

ปฐมนิเทศต่างจังหวัด
– วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2561

 

เปิดเรียน Pre – course
–  มีนาคม 2561

กำหนดการจัดสอบ SMART II
สำหรับระดับปริญญาโท ประจำปี 2561

สามารถใช้ผล SMART II ครั้งที่ 3/2558 ถึง 1/2561

ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
3/2560 วันที่ 18 – 30 ตุลาคม 2560 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
4/2560 วันที่ 01 – 13 ธันวาคม 2560 วันเสารที่ 23 ธันวาคม 2560
1/2561 วันที่ 01 – 13 มกราคม 2561 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

***ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730
Email: smart@tbs.tu.ac.th หรือ Website http://www.smart.tbs.tu.ac.th

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)

สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา
ปี2561 คือการสอบ TU-GET ครั้งที่ 2017 – 2018

ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
9/2560 1 – 15 กันยายน 2560 24 กันยายน 2560
10/2560 1 – 15 ตุลาคม 2560 29 ตุลาคม 2560
11/2560 1 – 15 พฤศจิกายน 2560 26 พฤศจิกายน 2560
12/2560 1 – 15 ธันวาคม 2560 24 ธันวาคม 2560
 1/2561  1 – 15 มกราคม 2561  28 มกราคม 2561

หมายเหตุ *** ผู้สมัครที่ต้องการยื่นผลคะแนน TU-GET ครั้งที่ 1/2561 (สอบวันที่ 28 มกราคม 2561) สามารถ Login เพื่อตรวจสอบผลคะแนนจากหน้าเว็บไซต์ของสถาบันภาษา http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx ได้ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และสั่งพิมพ์ผลคะแนน พร้อมส่ง E-mail ให้กับโครงการที่ E-mail: mbatu@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
.
สำหรับผลคะแนน TU-GET (ฉบับจริง) ครั้งที่ 1/2561 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำมายื่นให้กับโครงการในวันสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถาม สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

 

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS : ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA จะต้องกรอกรายละเอียดในใบรายงานผลดังนี้

1. เขียนเลขที่ใบสมัครของสำนักงานบัณฑิตฯ ไว้ด้านหน้าของผลสอบ TU-GET

2. ระบุโครงการที่สมัครสอบ ไว้ด้านหน้าผลสอบ TU-GET

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

4. ส่งผลสอบเฉพาะฉบับจริงเท่านั้น (ไม่รับสำเนา)

5. กรณีจะส่งผลสอบด้วยตนเอง โครงการฯ เปิดทำการ วันธรรมดา เวลา 8.30 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

6. กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ส่งมาที่ โครงการ MBA คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200